Pyramidetak

  • Pyramidetak
  • Pyramidetak
  • Pyramidetak
  • Pyramidetak
Pyremidetak også kalt telttak, er et tak med kvadratisk grunnflate og fire likt skrånende trekantformede takflater som møtes i en sentral spiss øverst.

En karakteristisk lokal tilpasning av denne tak stilen ble mye brukt i 16th- og 17. århundre i russisk arkitektur og det finnes mange eksempler på denne stilen også i andre deler av Øst-Europa.

Accord Glassbygg bygger ditt nye favorittrom med den fasongen du ønsker. Siden vi ikke trenger å ta hensyn til standard moduler slik de fleste andre leverandører må, står vi helt fritt til å bygge den perfekt tilpasset ditt hus.

Velg arkitekttegnede vinterhager og hagestuer fra Accord Glassbygg når du ikke vil ha vorter på huset ditt!